Klinika Gutkowska

Nasze mocne strony?
Pasja, zaangażowanie
wiedza oraz doświadczenie
Połączenie powyższych cech
to gwarancja skuteczności

Katarzyna Wojtacha

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

O mnie

 Jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Studia psychologiczne ukończyła w 2016 roku.  Doświadczenie psychologiczne i kliniczne zdobywała w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic w Warszawie oraz w Specjalistycznym Centrum Terapii "Gedeon Medica" w Konstancinie-Jeziornie, gdzie poszerzała swoją wiedzę w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, odżywiania, zmagających się z lękami, obniżonym poczuciem własnej wartości i depresją.   W Przystani Psychologicznej w Warszawie była stażystką w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci , u których zdiagnozowano Zespół Aspergera i ADHD.  Uczestniczy w szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie integratywnym (czerpiącym techniki terapeutyczne z różnych nurtów). 

Zakres udzielanych usług

Prowadzi wsparcie psychologiczne dla osób borykających się z: 
- obniżonym nastrojem  
- zaburzeniami odżywiania (anoreksja, napadowe jedzenie, bulimia)
- zaburzeniami psychosomatycznymi 
- wypaleniem zawodowym  
- niską samooceną i brakiem wiary we własne możliwości  
- kryzysem życiowym wynikającym z nagłych życiowych zmian (pracy, miejsca zamieszkania, rozstania lub utraty osoby bliskiej)
Chce pomagać osobom pragnącym lepiej rozumieć samych siebie, a tym samym podnieść jakość i satysfakcję ze swojego życia. 
Udziela konsultacji również w języku angielskim. 

Umów wizytę

KlinikaGutkowska