Martyna Wawrzków

Psycholog, psychoterapeuta integracyjny

O mnie

 Jest absolwentką psychologii ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia pracującym w nurcie integracyjnym.  

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na stażach w Szpitalu Psychiatrycznym im. Babińskiego w Łodzi, Wojskowej Pracowni Psychologicznej, Poradni Psychologicznej oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej. 

Pracuje terapeutycznie indywidualnie i grupowo. 

Wykonuje swoją pracę rzetelnie, z dołożeniem wszelkich starań aby proces terapeutyczny przebiegał w sposób efektywny. Pracuje zgodnie z zasadami etyki pracy psychologa i psychoterapeuty, swoją pracę poddaje regularnej superwizji, cały czas udoskonala swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach psychologicznych i psychiatrycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  

Jej praca terapeutyczna polega na poznaniu przyczyn zgłaszanych trudności oraz pomocy w zmianie dotychczasowych wzorców funkcjonowania na bardziej adaptacyjne przy wykorzystaniu metod terapii psychodynamicznej oraz poznawczo-behawioralnej z elementami terapii schematu przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb i możliwości Pacjenta. W relacji z Pacjentem najważniejsze dla niej jest indywidualne podejście, szacunek i zrozumienie. 

Zakres udzielanych usług

Pomaga osobom, które:
- Doświadczają cierpienia psychicznego, nadmiernego smutku, lęku, bezsenności 
- Mają trudności w opanowaniu reakcji emocjonalnych 
- Mają trudność w adaptacji do nowej sytuacji życiowej 
- Doświadczają stresu zawodowego 
- Są zainteresowane rozwijaniem siebie 
- Mają inne, osobiste powody, które chcą omówić

Zakres udzielanych usług: 
- konsultacje psychologiczne 
- terapia wspierająca dla osób w kryzysie 
- terapia indywidualna 

Umów wizytę