terapia

TERAPIA PAR

Terapia par główny wykorzystując głównie rozmowę ale także różne zadania, nacisk kładzie na pomoc parze w zrozumieniu problemu powstałego w ich związku oraz tego, co się do jego stworzenia przyczyniło. Ma ona także za zadanie wyposażyć partnerów w konkretne i skuteczne w ich indywidualnym przypadku sposoby radzenia sobie w momentach kryzysu oraz w narzędzia, za pomocą których łatwiej dadzą sobie radę z rozwiązaniem przyszłych trudności. W przypadku terapii par ważnym elementem jest nauka prawidłowych form komunikacji oraz eliminacja tych, które oddalają partnerów od porozumienia. Celem pracy jest stworzenie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony oraz przywrócenie bądź nadanie harmonii relacji. Częstą nadzieją wśród osób zgłaszających się na terapię par jest założenie, że spotkania te zmienią tę drugą osobę zgodnie z moimi oczekiwaniami. Tymczasem terapeuta nie wchodzi w rolę sędziego, nie ocenia partnerów każdego z osobna lecz spostrzega parę jako wspólną przestrzeń. Często wśród Pacjentów istnieje obawa, że terapeuta wejdzie w komitywę z jednym z partnerów, przeciw drugiemu. Tak nie ma prawa się stać! Terapeuta jest neutralny i nie ocenia. 

Choć naszym głównym założeniem jest by parę scalać, czasami podczas terapii partnerzy dochodzą do wniosku, że ich dalszy związek nie ma szans na powodzenie. W takim wypadku, rozstanie jest świadome pozbawione wściekłości na partnera czy poczucia winy. Celem spotkań jest także stworzenie planu na przyszłość, po rozstaniu, szczególnie gdy para ma wspólne dzieci.

Terapia par jest dla Was jeśli:
- dotknęła Was zdrada;
- wpadliście w błędne koło awantur;
- oddalacie się od siebie;
- macie trudności w nawiązaniu dialogu, nie rozumiecie się;
- czujecie do siebie niechęć, brak szacunku;
- rośnie między Wami poczucie osamotnienia;
- odczuwacie niepokój w kontaktach z partnerem;
- chcecie świadomie i bez dodatkowo obciążających emocji przejść przez rozstanie.

Nasi terapeuci

Magdalena Grzelik

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Martyna Pietrzak

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, seksuolożka, psycholożka młodzieży, seksuolożka młodzieży

Łukasz Cybułka

Psycholog, seksuolog, terapeuta par i małżeństw, konsultant wychowawczy

Aleksandra Olczyk

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia

Karolina Szpoton

Psycholożka, seksuolożka, psycholożka dzieci i młodzieży, seksuolożka dzieci i młodzieży, konsultantka wychowawcza

Ewelina Załuga - Czarnota

Psycholożka, seksuolożka, terapeutka par i małżeństw

Marta Borkowska

Psycholożka, psychoterapeutka BSFT, terapeutka par, małżeństw i rodzin

Katarzyna Jurewicz

Psycholożka, seksuolożka

Karolina Michalak

Psycholożka, psycholożka dziecięca, terapeutka TUS

Olesya Shuvarikova-Olczak

Psycholożka, psychoterapeutka BSFT, terapeutka par i małżeństw

Karolina Lengier

Psycholożka, terapeutka uzależnień dorosłych i młodzieży

Dawid Pęczkowski

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Maja Owczarek

Psycholożka, seksuolożka

Julia Fijołek

Psycholożka, psycholożka młodzieży

Natalia Woźniak

Psycholożka, seksuolożka

Aleksandra Palewicz

Psycholożka, seksuolożka

Jacek Jankowski

Psycholog, psychoterapeuta BSFT, terapauta rodzin, terapeuta dzieci i młodzieży

Karolina Gutkowska

Psycholożka, seksuolożka, terapeutka par i małżeństw