terapia

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Każda pierwsza wizyta u psychologa jest konsultacją psychologiczną. Ma ona dwa główne zadania.  Po pierwsze może polegać na wsparciu w doraźnych  sytuacjach życiowych będących źródłem negatywnych emocji, np. w sytuacji zmian m. in. gdy rozważasz zmianę pracy, zastanawiasz się nad zamknięciem jakiejś relacji, masz trudności w adaptacji do zmian związanych z wejściem w rolę rodzica itp.). 

Z konsultacji możesz także skorzystać, gdy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, gdy jesteś zainteresowany rozwojem osobistym, szukasz wskazówek dotyczących poprawy funkcjonowania w pewnych obszarach (np. chcesz lepiej komunikować się z partnerem, poradzić sobie  z jakąś trudnością wychowawczą, stać się bardziej asertywnym itp.).   W takich przypadkach konsultacja ma najczęściej  charakter doradczy, edukacyjny i ogranicza się do jednego lub kilku spotkań.  

Drugim zadaniem konsultacji psychologicznych, w sytuacji, gdy problem  jest bardziej złożony, jest określenie zakresu pomocy i stworzenia planu dalszych oddziaływań.  Podczas konsultacji zbierany jest wywiad psychologiczny (informacje dotyczące sytuacji pacjenta), przedstawiany jest plan leczenia, ponadto  spotkania konsultacyjne to także czas,  który stwarza   szansę żebyś sprawdził w jaki sposób terapeuta tworzy relację terapeutyczną, która powinna dać Ci poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, akceptacji oraz poczucia bezstronności.  Jeśli konsultacja psychologiczna nie jest wystarczającą formą pomocy,  proponowana jest terapia indywidualna mająca charakter cyklicznych spotkań ze specjalistą.

Nasi terapeuci

Magdalena Grzelik

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Martyna Pietrzak

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, seksuolożka, psycholożka młodzieży, seksuolożka młodzieży

Łukasz Cybułka

Psycholog, seksuolog, terapeuta par i małżeństw, konsultant wychowawczy

Aleksandra Olczyk

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia

Karolina Szpoton

Psycholożka, seksuolożka, psycholożka dzieci i młodzieży, seksuolożka dzieci i młodzieży, konsultantka wychowawcza

Ewelina Załuga - Czarnota

Psycholożka, seksuolożka, terapeutka par i małżeństw

Marta Borkowska

Psycholożka, psychoterapeutka BSFT, terapeutka par, małżeństw i rodzin

Katarzyna Jurewicz

Psycholożka, seksuolożka

Karolina Michalak

Psycholożka, psycholożka dziecięca, terapeutka TUS

Olesya Shuvarikova-Olczak

Psycholożka, psychoterapeutka BSFT, terapeutka par i małżeństw

Karolina Lengier

Psycholożka, terapeutka uzależnień dorosłych i młodzieży

Dawid Pęczkowski

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Maja Owczarek

Psycholożka, seksuolożka

Julia Fijołek

Psycholożka, psycholożka młodzieży

Natalia Woźniak

Psycholożka, seksuolożka

Aleksandra Palewicz

Psycholożka, seksuolożka

Jacek Jankowski

Psycholog, psychoterapeuta BSFT, terapauta rodzin, terapeuta dzieci i młodzieży

Karolina Gutkowska

Psycholożka, seksuolożka, terapeutka par i małżeństw