terapia

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Każda pierwsza wizyta u psychologa jest konsultacją psychologiczną. Ma ona dwa główne zadania.  Po pierwsze może polegać na wsparciu w doraźnych  sytuacjach życiowych będących źródłem negatywnych emocji, np. w sytuacji zmian m. in. gdy rozważasz zmianę pracy, zastanawiasz się nad zamknięciem jakiejś relacji, masz trudności w adaptacji do zmian związanych z wejściem w rolę rodzica itp.). 

Z konsultacji możesz także skorzystać, gdy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, gdy jesteś zainteresowany rozwojem osobistym, szukasz wskazówek dotyczących poprawy funkcjonowania w pewnych obszarach (np. chcesz lepiej komunikować się z partnerem, poradzić sobie  z jakąś trudnością wychowawczą, stać się bardziej asertywnym itp.).   W takich przypadkach konsultacja ma najczęściej  charakter doradczy, edukacyjny i ogranicza się do jednego lub kilku spotkań.  

Drugim zadaniem konsultacji psychologicznych, w sytuacji, gdy problem  jest bardziej złożony, jest określenie zakresu pomocy i stworzenia planu dalszych oddziaływań.  Podczas konsultacji zbierany jest wywiad psychologiczny (informacje dotyczące sytuacji pacjenta), przedstawiany jest plan leczenia, ponadto  spotkania konsultacyjne to także czas,  który stwarza   szansę żebyś sprawdził w jaki sposób terapeuta tworzy relację terapeutyczną, która powinna dać Ci poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, akceptacji oraz poczucia bezstronności.  Jeśli konsultacja psychologiczna nie jest wystarczającą formą pomocy,  proponowana jest terapia indywidualna mająca charakter cyklicznych spotkań ze specjalistą.

Nasi terapeuci

Magdalena Grzelik

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Martyna Pietrzak

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, seksuolog, psycholog młodzieży, seksuolog młodzieży

Łukasz Cybułka

Psycholog, seksuolog, terapeuta par i małżeństw, konsultant wychowawczy

Edyta Klimczak

Psycholog, seksuolog

Karolina Szpoton

Psycholog, seksuolog, psycholog dzieci i młodzieży, seksuolog dzieci i młodzieży, konsultant wychowawczy

Ewelina Załuga - Czarnota

Psycholog, seksuolog, terapeuta par i małżeństw

Marta Borkowska

Psycholog dorosłych, psycholog dzieci i młodzieży, konsultant wychowawczy, terapeuta par

Katarzyna Jurewicz

Psycholog, seksuolog

Karolina Michalak

Psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta TUS

Olesya Shuvarikova-Olczak

Psycholog, terapeuta par i małżeństw

Eliza Nowicka

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Dawid Pęczkowski

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Maja Owczarek

Psycholog, seksuolog

Katarzyna Szcześniewicz

Psycholog, specjalista Terapii Uzależnień w trakcie certyfikacji

Natalia Woźniak

Psycholog, seksuolog

Aleksandra Palewicz

Psycholog, seksuolog

Aleksandra Olczyk

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Karolina Gutkowska

Psycholog, seksuolog, terapeuta par i małżeństw