Karolina Lengier

Psycholożka, Terapeutka Uzależnień Dorosłych i Młodzieży

O mnie

Jestem absolwentką psychologii ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim, dyplomowanym specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji w Studium Terapii Uzależnień Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis w Łodzi (szkolenie specjalizacyjne akredytowane przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)). 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Łodzi, w Centrum "Progres" w Koluszkach ośrodku specjalizującym sią w działaniach z obszaru przeciwdziałania patologiom społecznym, głównie problemom alkoholowym, narkomanii, przemocy domowej, agresji i społecznemu nieprzystosowaniu. Pracowałam również w punktach konsultacyjnych na terenie województwa łódzkiego, udzielając wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie, uzależnionym i współuzależnionym. Staż kliniczny odbywałam w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu w Centrum Psychiatrycznym w Warcie. Obecnie pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu.

Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i parami w obszarze uzależnień. Zajmuję się psychoterapią uzależnień od substancji chemicznych oraz zachowań kompulsywnych (uzależnienia behawioralne). Specjalizuję się w leczeniu uzależnień, współuzależnienia i syndromu DDA.

Zakres udzielanych usług

- psychoterapia indywidualna osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA
- konsultacje psychologiczne
- poradnictwo psychologiczne
- wsparcie i pomoc psychologiczna osobom w kryzysach życiowych 

Umów wizytę

Karolina Lengier - ZnanyLekarz.pl