Karolina Michalak

Psycholożka, psycholożka dziecięca, terapeutka TUS
Specjalistka aktualnie przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim

O mnie

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku „Psychologia” ze specjalnością „Psychologia zdrowia i kliniczna” na Uniwersytecie Łódzkim. Już podczas studiów uczestniczyłam w licznych szkoleniach, kursach i stażach związanych z psychologią dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Z wykształcenia oprócz psychologiem jestem również oligofrenopedagogiem oraz certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych (TUS). Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w poradniach psychologicznych, na oddziale psychiatrycznym w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi, a także w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, która działa w ramach Fundacji z ASPI-racjami w Łodzi, z którą nadal jestem związana zawodowo. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Posiadam uprawnienia diagnostyczne do przeprowadzania badań poziomu inteligencji i oceny procesów poznawczych Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5(nr uprawnień: 12/13/09/21/SB5), zarówno dzieci jak i dorosłych. Jestem również przeszkolona w badaniu narzędziem VB-MAPP osób ze spektrum autyzmu, a także neurotypowych pacjentów z opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami społecznymi celem oceny umiejętności kluczowych danego klienta oraz zidentyfikowania barier, które w sposób znaczący mogą zakłócać proces uczenia się. Posiadam uprawnienia do badania narzędziem diagnostycznym ADOS-2, które pozwala zdiagnozować zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci od 12. miesiąca życia, a także u młodzieży i dorosłych.  

Nieustannie rozwijam swój warsztat terapeutyczny poprzez angażowanie się w szkolenia, kursy, studia podyplomowe, warsztaty i konferencje. Jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Pracuję przede wszystkim w nurcie poznawczo-behawioralnym, łącząc jednak w swojej pracy inne podejścia, w zależności od potrzeb pacjenta. Kładę szczególny nacisk na nawiązanie przymierza terapeutycznego opartego na wzajemnym zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa oraz zaangażowaniu w spotkania, ponieważ jest ono kluczowe, aby osiągnąć najwyższe rezultaty podczas procesu terapii.

Zakres udzielanych usług

- praca z młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami lękowymi, tikami nerwowymi, mutyzmem wybiórczym, obniżonym poczuciem własnej wartości oraz poczuciem własnej skuteczności, zaburzonymi relacjami społecznymi  - terapia młodzieży oraz dorosłych borykających się z depresją, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się), niskim wglądem we własne stany emocjonalne 
- wsparcie w kryzysach życiowych związanych z obciążającymi psychicznie zmianami 
- interwencje terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zachowania nieakceptowalne społecznie w postaci agresji bądź autoagresji, oporu werbalnego, z zaburzoną regulacją emocjonalną 

Umów wizytę

Brak kalendarza