Karolina Michalak

Psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta TUS

O mnie

Ukończyła studia magisterskie na kierunku „Psychologia” ze specjalnością „Psychologia zdrowia i kliniczna” na Uniwersytecie Łódzkim. Już podczas studiów uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach i stażach związanych z psychologią dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Z wykształcenia oprócz psychologiem jest również oligofrenopedagogiem oraz certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych (TUS). Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w poradniach psychologicznych, na oddziale psychiatrycznym w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi, a także w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, która działa w ramach Fundacji z ASPI-racjami w Łodzi, z którą nadal jest związana zawodowo. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.  

Posiada uprawnienia diagnostyczne do przeprowadzania badań poziomu inteligencji i oceny procesów poznawczych Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5(nr uprawnień: 12/13/09/21/SB5), zarówno dzieci jak i dorosłych. Jest również przeszkolona w badaniu narzędziem VB-MAPP osób ze spektrum autyzmu, a także neurotypowych pacjentów z opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami społecznymi celem oceny umiejętności kluczowych danego klienta oraz zidentyfikowania barier, które w sposób znaczący mogą zakłócać proces uczenia się. Posiada uprawnienia do badania narzędziem diagnostycznym ADOS-2, które pozwala zdiagnozować zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci od 12. miesiąca życia, a także u młodzieży i dorosłych.  

Nieustannie rozwija swój warsztat terapeutyczny poprzez angażowanie się w szkolenia, kursy, studia podyplomowe, warsztaty i konferencje. Jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Pracuje przede wszystkim w nurcie poznawczo-behawioralnym, łącząc jednak w swojej pracy inne podejścia, w zależności od potrzeb pacjenta. Kładzie szczególny nacisk na nawiązanie przymierza terapeutycznego opartego na wzajemnym zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa oraz zaangażowaniu w spotkania, ponieważ jest ono kluczowe, aby osiągnąć najwyższe rezultaty podczas procesu terapii. 

Zakres udzielanych usług

Do zakresu jej zawodowych zainteresowań zalicza się w szczególności:  
- praca z młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami lękowymi, tikami nerwowymi, mutyzmem wybiórczym, obniżonym poczuciem własnej wartości oraz poczuciem własnej skuteczności, zaburzonymi relacjami społecznymi  - terapia młodzieży oraz dorosłych borykających się z depresją, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się), niskim wglądem we własne stany emocjonalne 
- wsparcie w kryzysach życiowych związanych z obciążającymi psychicznie zmianami 
- interwencje terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zachowania nieakceptowalne społecznie w postaci agresji bądź autoagresji, oporu werbalnego, z zaburzoną regulacją emocjonalną  

Umów wizytę