Klinika Gutkowska

Nasze mocne strony?
Pasja, zaangażowanie
wiedza oraz doświadczenie
Połączenie powyższych cech
to gwarancja skuteczności

Marta Borkowska

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

O mnie

 Jestem psychologiem oraz pedagogiem. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk o Wychowaniu, kierunek psychologia, specjalność psychologia rodziny, rozwoju i wychowania.  Jestem absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS na kierunku Stosowana Analiza Zachowania – przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.  

Ukończyłam również studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej na Wydziale Humanistycznym, na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki terapeutycznej, a także studia podyplomowe z Doradztwa Zawodowego na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. 

Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Profesjonalnej Psychoterapii przy Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. 

Podnoszę swoje kompetencje - wiedzę oraz umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach.  Jestem praktykiem BSFT (Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu), praktykiem metod Kids’ Skills oraz I’m Proud of You, a także certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych TUS SST oraz LEGO TUS. 

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w placówkach oświatowych w Łodzi i okolicach, a także w Centrum Medycznym JuniorMed w Łodzi. 

Pracuje głównie z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. 

Zakres udzielanych usług

Obszary zawodowe, w których udzielam wsparcia to: 
- trudności szkolne (relacje, konflikty, motywacja do nauki, umiejętność uczenia się, zaburzenia procesów poznawczych) 
- zaburzenia rozwoju i zachowania 
- relacje rodzinne 
- trudności wychowawcze 
- zaburzenia lękowe 
- sytuacja straty 
- mutyzm wybiórczy 
- psychoedukacja 
- doskonalenie umiejętności społecznych 

Zakres działań: 
- psycholog dziecięcy 
- konsultacje psychologiczne 
- terapia pedagogiczna 
- trening umiejętności społecznych 

Umów wizytę

Marta Borkowska - ZnanyLekarz.pl