Marta Borkowska

psycholog osób dorosłych, psycholog dzieci i młodzieży, konsultant wychowawczy

O mnie

Jestem psychologiem oraz pedagogiem. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk o Wychowaniu, kierunek psychologia, specjalność psychologia rodziny, rozwoju i wychowania.  Jestem absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS na kierunku Stosowana Analiza Zachowania – przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.  

Ukończyłam również studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej na Wydziale Humanistycznym, na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki terapeutycznej, a także studia podyplomowe z Doradztwa Zawodowego na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. 
 
Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Profesjonalnej Psychoterapii przy Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji certyfikowanych superwizorów, biorę także udział w interewizjach koleżeńskich ze specjalistami pracującymi w różnych modalnościach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
 
Podnoszę swoje kompetencje - wiedzę oraz umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach.  Jestem praktykiem BSFT (Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu), praktykiem metod Kids’ Skills oraz I’m Proud of You, a także certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych TUS SST oraz LEGO TUS. 
 
Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi zdobywałam pracując w placówkach oświatowych w Łodzi i okolicach, a także w Centrum Medycznym JuniorMed w Łodzi. 
 
Pracuje z dziećmi i młodzieżą, ich rodzicami oraz z osobami dorosłymi. Jednak niezależnie od wieku osób poszukujących wsparcia zawsze zakładam, że to klient jest ekspertem od swojego życia, a ja tylko pomagam mu odnaleźć zasoby, dzięki którym poradzi sobie z trudnościami. 

Zakres udzielanych usług

Obszary, w których udzielam wsparcia to:  
- trudności szkolne (relacje, konflikty, motywacja do nauki, umiejętność uczenia się, zaburzenia procesów poznawczych)  
- zaburzenia rozwoju i zachowania  
- relacje rodzinne  
- trudności wychowawcze  
- zaburzenia lękowe  
- sytuacja straty  
- mutyzm wybiórczy  
- stres trudności w radzeniu sobie z emocjami 
- problemy w relacjach 
- zmiany w sytuacji życiowej 
- przewlekły i dojmujący smutek, depresja 
- inne sytuacje, w których rozmowa mogłaby okazać się wsparciem 
- psychoedukacja  
- doskonalenie umiejętności społecznych
 
Zakres działań:  
- psycholog dziecięcy 
- psycholog dorosłych 
- terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu 
- konsultacje psychologiczne  
- terapia pedagogiczna  
- trening umiejętności społecznych 

Umów wizytę